PHOTOS

ವಿಶ್ವ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿನಾಚರಣೆ 26-06-2014
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗಿದ ಪಿ.ಎನ್ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ವಾಚನಾವಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು
School Kalolsavam 2013-14
  
photos of school study tour to ooty                   ONAM CELEBRATION OF OUR SCHOOL 2013  
                                                                
 
                            OUR PLAY GROUND AND WAITING SHELTER   
                           FOR Photos of work experience fair CLICK HERE
SCHOOL STUDY TOUR OOTY
SCHOOL STUDY TOUR OOTY
SCHOOL STUDY TOUR OOTY
SCHOOL STUDY TOUR OOTY
                              

No comments: