Monday, 7 July 2014

A Poem about reading week By Vidya Kumari B N IX B

                                       ವಾಚನ ವಾರ


          ವಾಚನ ವಾರವು ಇದು ಕೇಳು
          ಜನತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಬಾಳು
         ಓದುವುದೊಂದೆ ಗುರಿಯಣ್ಣಾ
         ಛಲವಿದು ಕೇಳೋ ತಮ್ಮಣ್ಣಾ  ||

                    ಬೆಳಗಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ
                    ಇದುವೇ ಭಾವೈಕ್ಯದ ರೀತಿ
                    ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಛಲ ಒಂದೇ
                    ಓದುವುದೊಂದೆ ಗುರಿ ಮುಂದೆ ||
                         
                            ಪಿ ಯಸ್ ಪಣಿಕ್ಕರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ
                            ಬಾಳುವೆ ಇರಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
                            ಇಂದು ಕಲಿ ನಾಳೆ ನಲಿ
                            ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ||

                                                                   ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಯನ್
                                                                    9 ಬಿ ತರಗತಿNo comments: