Saturday, 2 August 2014

                                        ಭವ್ಯ ಭಾರತ 
ಚಿಣ್ಣರ ಬಣ್ಣರ ಅಂದದ ಭಾರತ
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಭವ್ಯ  ಭಾರತ
                      
                       ಚಿನ್ನದ ಕಿರಣದ ಸುಂದರ ಭಾರತ
                       ಚಿಣ್ಣರ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯೇ ಚಿಗುರಿನ ಭಾರತ
                       ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಸುಂದರ ಭಾರತ.

                                   ದಿವ್ಯ ಪ್ರದೀಪ ತುಂಬಿದ ಭಾರತ
                                   ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ
                                   ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಚೆಂದದ  ಭಾರತ.

                                              ನವ ಚೇತನದ ಹಸುರಿನ ಭಾರತ 
                                              ಅಪೂರ್ವವಾದ ಹೊನ್ನಿನ ಭಾರತ 
                                              ಚಂದ್ರೋದಯದ ನವ ಭಾರತ.

                                                   ಚಿಣ್ಣರ ಬಣ್ಣರ ಅಂದದ ಭಾರತ
                                                   ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಭವ್ಯ  ಭಾರತ.
                                                                                  ಪ್ರದೀಪ ಎ
                                                             10 ಬಿ ತರಗತಿ
    
                                 

No comments: