Tuesday, 8 July 2014

                                 ಹೂವು


                    ಅಂದ ಚಂದದ ಮುದ್ದಿನ ಹೂವೇ
                    ಊರೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿ ಬರುವೆ
                    ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ
                    ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ನಿನಗೆ ?||

                   ಹಸುರೆಲೆಯಲಿ ಇರುವ ನಿನ್ನ
                   ಅಂದ ಚೆಂದವ ನೋಡಲು 
                   ದುಂಬಿಯು ಹಾರಾಡಿ ಬರುತಿದೆ ||

                  ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 
                   ಇರುವ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು
                   ಜನರು ಬರುವರು ಸಾಲಾಗಿ ||
                                                  
                                                  ಆಯಿಷತ್ ಶಿಫ ತಹಝೀಬಾ
                                                    8 ಸಿ ತರಗತಿ

No comments: