Friday, 23 June 2017

ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆ


                    ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ  ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು .ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

No comments: