Saturday, 16 August 2014

ಸ್ಕೌಟ್  ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದವರು

         ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ  ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.
       1.ಅಕ್ಷಯ್ ಯಸ್ 10 ಎ ತರಗತಿ 
       2.ಯಜ್ಞೇಶ್  9 ಬಿ ತರಗತಿ
       3. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ 10 ಸಿ ತರಗತಿ
       4. ಪ್ರಜೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 10 ಎ ತರಗತಿ
       5.ಸಂದೇಶ್ 10 ಬಿ ತರಗತಿ

No comments: